De Griekse economie

De belangrijkste economische takken en exportproducten zijn landbouwproducten en textiel. In het algemeen is de economische situatie van Griekenland sinds 1995 er sterk op vooruit gegaan. Dit uit zich in een groei van het BBP (in 1997 geschat: 2,5 %), een toename van de investeringen en een dalende inflatie.
Omwille van de structuur van het land is de bouw van een dicht spoor- en gewoon wegennet moeilijk. Belangrijke transportmiddelen zijn het schip (verbindingen tussen de eilanden) en het vliegtuig. Het wegennet is echter in vergelijking met het spoorwegnet relatief goed uitgebouwd. (155.717 km). Omnibussen verbinden alle grote steden met elkaar. De luchtvervuiling is op basis van het drukke verkeer in de woongebieden een groot probleem. Belangrijke havens zijn Pireus, Patras, Korfu, Heraklion. Griekenland beschikt over 37 luchthavens, waarvan 11 voor het internationale vliegverkeer.


Belangrijkste industrievormen en producten
Voedings- en genotsmiddelen, textiel en kleding, chemische industrie, houtverwerking, machinebouw.


Infrastructuur
Het land is in negen gezondheidsregio's verdeeld. Het aantal dokters is erg hoog in Griekenland (1 dokter voor 327 inwoners). Sinds 1979 werden aanzienlijke financiële middelen vrijgemaakt voor de uitbouw van het gezondheidssysteem, vooral op het platteland. (1989: 16,5 % van de nationale begroting).
Kinderen gaan gratis naar school en er bestaat een schoolplicht van 6 tot 15 jaar. Het aantal analfabeten werd in 1990 op 6,8 % geschat. Het Griekse schoolsysteem vertoont echter nog grote tekortkomingen: slecht betaalde leerkrachten, heterogene lesstof, gebrek aan technische uitrusting, partijpolitieke invloeden.
Woon- en industriegebieden
Athene, Patras, Thessaloniki


Industrie
Toerisme, voedselindustrie en tabak, textielgoederen, chemicaliën, metaal producten, ontginning en winning van delfstoffen, aardolie


Landbouw
Belangrijkste producten zijn o.a. olijven, tomaten, wijntarwe, suikerbieten, tabak en aardappelen


Natuurlijke hulpbronnen
Bauxiet, magnesium, aardolie marmer, aardgas, ijzererts, nikkel, koper, uranium