Aristoteles - Filosoof en wetenschapper

Aristoteles (384-322 v.Chr.) - Filosoof en wetenschapper, hij leverde bijdragen op talrijke gebieden waaronder logica, metafysica, wiskunde, astronomie, biologie, plantkunde, ethiek, politiek, landbouw, geneeskunde, dans en theater.

Aristoteles was de meest veelzijdige en methodische filosoof van de oudheid. Hij leefde in het tijdperk waarin de overheersing van Macedonische Rijk zich uitbreidde over heel Griekenland, wat leidde tot het verval van de stadstaat en de verspreiding van het Hellenisme naar het oosten. Hij werd in 384 voor Christus geboren in Stagira in Chalkidiki, een puur Griekse stad die gekoloniseerd werd door mensen uit het eiland Andros en Chalkida. Zijn vader Nicomachus was de lijfarts van koning Amyntas III van Macedonië en zijn moeder Phaestis kwam uit een familie die oorspronkelijk uit Chalkida kwam. Aristoteles' interesse in biologie lijkt van zijn vader te komen, omdat de Asclepiades hun kinderen van jongs af aan in anatomie trainden en hij waarschijnlijk zijn vader in zijn jonge jaren assisteerde. Hij verloor zijn ouders op jonge leeftijd en werd opgevoed door een familielid in Atarneus, een stad in Klein-Azië.

Aristoteles
Aristoteles

In 367 v. Chr. ging Aristoteles op zeventienjarige leeftijd naar Athene om te studeren aan Plato's Academie, waar hij twintig jaar bleef tot de dood van zijn leraar. Hij werd Plato's beste leerling, die hem de 'geest van de Academie' noemde. Hoewel hij tijdens zijn leven een enthousiaste aanhanger van Plato was, nam Aristoteles later een kritische houding aan ten opzichte van zijn filosofie en ontwikkelde hij zijn eigen onafhankelijke filosofische systeem.  Na de dood van Plato in 347 v. Chr. verliet Aristoteles Athene en verhuisde naar Assos, een stad in Klein-Azië tegenover Lesbos, vlakbij Atarnea waar hij was opgegroeid. Hij was waarschijnlijk ontevreden omdat Speusippos, een Atheense burger en Plato's neef, erin slaagde de Academie te leiden. Maar waarschijnlijker is dat hij Athene om politieke redenen verliet, omdat er een golf van anti-Macedonische gevoelens was na de inname van Olynthus door Filippos in 348 voor Christus en de politieke opkomst van Demosthenes, die de anti-Macedonische partij leidde. Aristoteles verbleef drie jaar in Assos, waar hij Theophrastus ontmoette, die later zijn leerling zou worden. Daar deed hij onderzoek naar dieren en planten en schreef hij zijn werken over natuurlijke geschiedenis.

Aristoteles de leraar van de jonge Alexander in Macedonië

Op uitnodiging van koning Filippos van Macedonië ging Aristoteles naar Pella om Filippos' zoon Alexander, die toen 13 jaar oud was, te onderwijzen. Voor de opvoeding van Alexander gebruikte hij de heldendichten van Homerus en andere werken uit de Griekse literatuur. Aristoteles had een positieve invloed op het politieke gedrag van Alexander, die ooit zei: "Aan mijn vader heb ik te danken dat ik leef, maar aan mijn leraar heb ik te danken dat ik goed leef (Eyzin)." In 336 voor Christus werd Filippos vermoord en besteeg Alexander de troon. Aristoteles schreef over hem en droeg zijn werk "Over koningschap" aan hem op, waarin hij advies gaf over de juiste uitoefening van de macht.

Aristoteles met Alexander de Grote
Aristoteles met Alexander de Grote

De stichting van het Lyceum in Athene

In 335 VC, na een kort verblijf in Stagira, keerde Aristoteles terug naar Athene en stichtte zijn eigen school, het "Lyceum", gelegen tussen de Lycabettus heuvel en de Ilissos rivier, nabij de tempel van het Lyceum Apollo. Hier zette hij zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voort. Het "Lyceum", later bekend als de "Peripatetische School", werd zo genoemd vanwege een gebouw omringd door zuilengangen waar studenten, bekend als "peripatetici", rondliepen en verschillende onderwerpen bespraken. Het Lyceum ontwikkelde zich tot een vooraanstaand intellectueel instituut, waardoor Aristoteles zijn belangrijkste werken kon schrijven. In 323 voor Christus, na de dood van Alexander de Grote, kreeg Aristoteles te maken met beschuldigingen van pro-Macedonische sentimenten en vroomheid. Hij werd gedwongen om zich terug te trekken in Chalkida, waar hij in 322 v. Chr. op 62-jarige leeftijd stierf door ziekte.

Aristoteles hield zich bezig met filosofie, retoriek, poëzie en wetenschappen, had een sterk moreel geweten en benadrukte het belang van wetenschappelijke integriteit. Na zijn dood werd zijn leerling, vriend en medewerker Theophrastus het hoofd van de school.


Ook interessant!

Alexander de Grote
Alexander de Grote
Historische personen
Historische personen
Plato
Plato
Socrates
Socrates