Griekse woorden in NL - L

Het woordenboek van de Griekse Gids

A B C D E F
G H I J K L
M N O P R S
T U V X Y Z

 

Lexicon: Encyclopedisch woordenboek in alfabetische volgorde.

Logica:[gr. logos = woord, logike = leer], De leer van het wetmatig-gericht denken, redeneerkunde. 

Lyceum: Verouderde benaming voor een hogere meisjesschool.

 

Nederlands Grieks
Ook interessant!

Plato
Plato
Socrates
Socrates
Aristoteles
Aristoteles
Historische personen
Historische personen