Griekse woorden in NL - P

Het woordenboek van de Griekse Gids

A B C D E F
G H I J K L
M N O P R S
T U V X Y Z

 

Paleo: Voorvoegsel: "oud", "oer".

Paleonthologie: Wetenschap van het leven in de oertijd, vooral gebaseerd op dierlijke en plantaardige fossielen.

Pan:Voorvoegsel: "al", "heel". Bv Panathinaikos= van heel Athene

Pandaemonium:Verblijfplaats of verzameling van alle demonen.

Paniek (=Panikos):Plotseling schrikken, vooral van een grote menigte.

Panorama: Aanblik,uitzicht.

Pantheon: Een pantheon is een aan alle goden gewijd heiligdom (tempel)

Parabel: Gelijkenis, concretiseren van een moraal. Uitspraak door een gelijkenis.

Paradox: Onzinnig.

Paragraaf: Genummerde passages in wetteksten, verdragen, wetenschappelijke geschriften enz.

Parallel:Vergelijkend tegenover elkaar stellen, vergelijking.

Parameter:Veranderlijke hulpgrootte bij een berekening.

Paranoia: Een vorm van schizofrenie die gepaard gaat met waanvoorstellingen als grootheidswaan en achtervolgingswaan.

Parapsychologie: Onderdeel van de psychologie dat de zogenaamde bovennatuurlijke, buiten het normale bewustzijn vallende en occulte gebieden van het zielenleven onderzoekt. Voorbeelden zijn telepathie en helderziendheid.

Parasiet: Klaploper, op kosten van andere levende.

Parodontose: verval van het tandbed die tot het loslaten van de tanden kan leiden. 

Paroxisme: Heftige aanval of krampaanval, verergering van een ziekte.

Pathologie: De leer van ziekten en hun oorzaken.

Pathos:Harstocht

Pediatrie: Kindergeneeskunde.

Pente:Vijf  

Pentagon: Vijfhoek.

Pentagram: Een vijfster die sedert de Oudheid een bescherming tegen geesten biedt.

Periode: Omloop, kringloop, ruimte-indeling, tijdsindeling.

Periscoop: Kijkbuis voor onderzeeërs.

Petrologie, petrografie: gesteentekunde.

Philadelphia: Amerikaanse stad

Philos=vriend, adelphos=broer, broedervriendschap

Plutos: Griekse god van de rijkdom. Plutos=rijkdom

Polemiek: Openbare schriftelijke discussie, meningsverschil. Polemos = oorlog

Politiek:(Gr., van polis), De leiding van de staat, een gemeenschap in het algemeen.

Polis=Staat, stad

Poly:Voorvoegsel: "veel".

Polychroom: Kleurrijk, bont. Chroma=kleur

Polyfonie:Polyfonie [Grieks], meerstemmigheid in de muziek.

Polygamie: Polyandrie is het huwelijk van een vrouw met meerdere mannen. Polygamie het huwelijk van een man met meerdere vrouwen. Poly=veel, gamos=huwelijk

Polygoon: Veelhoek uit samenhangende lijnen.

Polynesië:Eilandengroep in de Stille Oceaan (poly=veel, nesië=eiland)

pool  (polos) Draaipunt, eindpunt van de as van een bol (bijv. de aarde, dan noord- en zuidpool).

Pornografie: Ontucht, uitgebeeld in woord en beeld.

Porositeit (poros=doorgang) Het doorlaten.

Probleem (provlima) Nog niet opgeloste opgave, vraagstelling.

Profeet (profitis): Ziener, verkondiger van de wil van God.

Prognose: Voorspelling.

Programma: overzicht, schema

Protagonist: Hoofdfiguur in het Oudgriekse drama. Protos=eerst, agonist=iemand die zich inzet voor een doel

Protocol: verslag van een verhoor, verslag van een rechtszaak.

Prototype (protos=eerst): Oervorm, monster.

Psalmen: Geestelijke liederen, speciaal de 150 in het boek Psalmen in het Oude Testament.

Pseudo: Voorvoegsel: "vals", "niet echt".Bv pseudoniem

Psyche: Oorspronkelijke zuchtje, adem maar ook ziel.

Psychiatrie: Leer van de geestesziekten en hun behandeling.

Psychoanalyse: Een door Sigmund Freud ontwikkelde methode om neurotische stoornissen en verkeerd gedrag te genezen.

Psychologie: De leer van de ziel.

Psychopathie:Een meestal aangeboren, geestelijk gestoord gedrag dat zich bijvoorbeeld uit in wilszwakte of fanatisme.

Psychose: Een geestesziekte die gepaard gaat met grote veranderingen in de persoonlijkheid.

Psychosomatiek  Leer van de wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding van lichaam en geest.

Pyromanie: Graag naar branden kijken, meestal verbonden met een ziekelijke neiging tot brandstichting.

 

Nederlands Grieks


(Tekst ©De Griekse Gids)Griekenland vakanties

Tzokeika Mani (incl. auto)

Bekijken

Tzokeika Mani (incl. auto)

Messinia
Aghios Nikolaos
Bahamas

Bekijken

Bahamas
Kos
Kos stad
Hotel Acrotel Athena Pallas

Bekijken

Hotel Acrotel Athena Pallas
Chalkidiki
Nikiti
Appartementen Golden Bay

Bekijken

Appartementen Golden Bay
Heraklion Kreta
Malia
© De Griekse Gids 2000-2019