Griekse woorden in NL - S

Het woordenboek van de Griekse Gids

A B C D E F
G H I J K L
M N O P R S
T U V X Y Z

 

Sarcasme: Bijtende spot, bittere hoon, sarcastisch = spottend, honend.

Satyr: sater, vruchtbaarheidsdemon uit de klassieke mythologie. Hij behoorde tot het gevolg van Dionysos. Hij was half dier (bok) en half mens met een ruige, behaarde kop met hoorns en met bokkepoten.

Scepsis: Twijfel; uit de antieke en voornamelijk uit de Griekse filosofie stammende benaderingwijze. In de scepcis werd wantrouwen tegen de waarneming, de traditionele denkwijzen, de bestaande waardevoorstellingen en vooroordelen onderwezen. Scepsis kan ook de gedachte zijn.

Scepticus (mens): Twijfelaar.

Schisma: Splitsing, meervoud schismata, kerksplitsing (niet noodzakelijk geloofssplitsing).

Schorpioen:(astronomie) Sterrenbeeld aan de zuidelijke hemel, achtste teken van de Dierenriem.

Scylla:[Gr. =  teef], Een monster uit de Odyssee dat aan een zee-engte in een rotsholte huist. Het verslindt voorbijvarende zeelieden, net zoals het monster Charybdis, dat aan de overzijde van die zee-engte woont.

Sfeer : Milieu, werktijd, levensmilieu en werkkring, gebied.

Sferoïde:[gr. = bolvormig]. Rotatie-ellipsoïde, door draaiing van een ellips om haar kleine as ontstaan.

Smaragd: Grasgroene edelsteen, variant van beril.

Stereo: "ruimtelijk".

Symbool: Zinnebeeld, herkenningsteken.

Symposium:(congres)Wetenschappelijke bijeenkomst met lezingen en discussies over een bepaald thema.

Symptoom: Voorteken, vooral voortekens bij ziekten.

Synchronisatie:Het synchroniseren [Gr., o.] is het op elkaar afstemmen van beeld en geluid bij de vertaling naar een andere taal bij film of tv.

Syndroom: Complex van symptomen(symptoom).

Synthetisch: Kunstmatig gemaakt.

 

Nederlands Grieks