Het Griekse doopfeest - Doop in Griekenland

Griekse tradities en gewoontes: De Griekse doop - Grieks doopfeest

De doop is een van de belangrijkste dagen in het leven van de Grieks orthodoxen. Het sacrement van de doop geschiedt gewoonlijk in het eerste jaar van het leven van de baby. De baby wordt tot de doop "baby" genoemd (moro), het krijgt bij de doop pas zijn of haar naam. In de kerk wordt voor de doop de baby helemaal uitgekleed en in een handdoek gewikkeld. Dan zegent de priester het water van het doopvont en voegt olijfolie toe, dat door de doopouder (nonos of nona) is meegebracht. Daarna dompelt hij de baby drie maal onder in het gezegende water, terwijl hij hierbij de gekozen naam van het kind zegt (gewoonlijk is dat dezelfde naam als die van de oma of opa van het kind). De baby ontvangt het sacrement van de priester. De priester zegent de baby met “myrrh” (olijfolie dat gezegend is door de Patriarch). Ook de nieuwe kleertje van de baby worden hiermee gezegend. (De kleertjes worden door de peetouder gekocht.) Dan wordt de baby aangekleed in de feestelijke, witte, nieuwe kleding en de priester hangt een gouden ketting met een kruisje om het nekje van de baby. (ook aangeschaft door de peetouder) Dan geeft de priester de baby de eerste heilige communie. Aan het einde van de ceremonie kussen de ouders de hand van de peetouders en ontvangen de wensen van de gasten. “na sas zisei” (een lang/goed leven voor jullie baby). De ceremonie wordt gevolgd door een feestje bij de familie thuis of in een restaurant.

Lees hier meer over de Grieks-orthodoxe kerk

Griekse doop
Foto van M Linardatos

Grieks doopfeest Griekse doop
Links: Foto: Meltemi.
Rechts:
Grieks-orthodoxe doop op Aegina.Foto van Lizzy Koster.

Leidraden van de Grieks-orthodoxe kerk voor het Sacrament van het doopsel:

1. Voor het sacrament van het doopsel zullen de geïnteresseerden voordat zij de datum zelf bepalen eerst in contact treden met de Priester van hun Parochie. Men moet immers weten of de Priester die dag geen andere pastorale verplichtingen heeft.

2. De "doopouder" moet ouder dan 14 jaar zijn en noodzakelijkerwijze "orthodox gelovig" zijn. De doopouder draagt de verantwoordelijkheid van de nieuwgedoopte te onderrichten en hem te oriënteren in het orthodoxe christelijke geloof. De doopouder dient de "geloofsbelijdenis" of "Credo" te kennen en dit in naam van de nieuwgelovige voor te lezen.

Kunnen geen doopouder worden:
*de ouders van de dopeling
*de echtgenoot of echtgenote van de dopeling
*de niet-christenenen, de niet-gedoopte orthodoxen (heidenen, Moslims, Joden enz.)
*de ketter en schismatiekers
*de geëxcommuniceerden
*de veroordeelden omwille van zware morele vergrijpen
*die zich niet bewust zijn van hun handelingen
*de geestelijken en de monniken
*die niet waardig geacht worden
*die niet deelnemen aan het sacramenteel leven van de kerk
Ook interessant!

OCHI-dag
OCHI-dag
Pasen Griekenland - Grieks Pasen
Pasen Griekenland - Grieks Pasen
Griekse gewoontes
Griekse gewoontes
Kerstmis in Griekenland
Kerstmis in Griekenland