Griekenland - De Griekse Gids
Twitter Griekse Gids      Youtube Griekse Gids      Instagram Griekse Gids      Facebook Griekse Gids      Pinterest Griekse Gids
 
 


  

Geschiedenis Lesbos

Geschiedenis. Tijdens de prehistorie heeft het eiland vele namen gehad, zoals o.a. Lasia, Imerti, Pelasgia en Issa. in de mythologie wordt verteld dat de eerste kolonist van het eiland Makaras was, zoon van zonnegod Helios en een bekende koning uit de Griekse mythologie. Makaras had vijf dochters: Mytilini, Mythimna, Issa, Antissa en Lefkippos. Zij gaven hun namen aan de belangrijkste steden van het eiland, welke tot op de dag van vandaag nog bestaan. De huidige naam van het eiland "Lesbos"komt van de zoon van de Thessalische held Lapithos, die de man van Mythimna was. Archeologische vondsten getuigen ervan dat op Lesbos de beschaving zich overeenkomstig met de Myceense ontwikkelde. Deze werd vernietigd en het eiland vereenzaamde na de zondvloed van Defkaliona in 1529 v. Christus. In 1507 voor Christus komen de Pelasgiers en van 1393-1184 voor Christus bewonen de Achaers het eiland. In het jaar 1000 voor Christus wordt op Lesbos de Aeolische kolonie Penthilidos gevestigd, welke groeit en bloeit en zijn activiteiten zelfs uitbreid aan de overkant van de zee, aan de kust van Klein Azië, welke de naam "Aegeen van Mytilini" krijgt.

In deze omgeving, dicht bij het graf van Achileas, hebben de bewoners uit Mytilini de stad Achileas gebouwd. In het midden van de 7e eeuw voor Chr. wordt dit rijk uitgebreid over heel Troje en wordt ze een zeer belangrijke zeevaart natie. Het rijk werkt samen met de Atheners waarna ze overstappen naar de Spartanen, waarvoor ze door de Atheners zwaar gestraft werden. Achtereenvolgens waren de Romeinen, de Byzantijnen, de Stavroforen, de Sarakinen en de Latijnen de tijdelijke bewoners van het eiland, waarvan sommigen plunderden en sommigen bevrijdden. Op 14 oktober 1462 kwamen de Turken, welke plunderden en moordden waardoor er van de 100.000 inwoners van Lesbos er maar 30.000 overbleven. Lesbos werd bevrijd in 1912 en de complete inlijving in Griekenland gebeurde in 1914. Het eiland werd nog een keer bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het Duitse leger het eiland innam in 1941. Deze bezetting duurde tot 1944.


(Tekst ©De Griekse Gids)