Deel 06: De Grieken van Macedonië (4e eeuw v.Chr.)

Vanaf het jaar 359 v.Chr. begon Macedonië een grote macht te worden. In die tijd was Philippus de koning van Macedonië. Hij creëerde een sterk leger met een zeer sterke cavalerie. Hoofdstad van het rijk werd Pella. Zijn soldaten hadden een klein schild en een lange speer (sariza) die ongeveer vijf meter lang was. Bekend is de Macedonische falanx, want de soldaten verplaatsten zich gegroepeerd, als een bewegend fort.

Philippus voerde oorlogen met zijn noorderburen in de Balkan en later (338 v.Chr.) viel hij de Atheners en de Theben aan, de grote veldslag vond in Cheronia plaats en werd door het leger van Philippus gewonnen. De Macedoniërs werden heel sterk en Philippus’ volgende doel was Perzië. Hij werd echter vermoord, maar zijn zoon Alexander nam vlug de taken van zijn vader over. Alexander, die later Alexander de Grote werd genoemd, bezette het hele Midden Oosten tot en met Indië en een groot deel van Noord Afrika. Overal stichtte Alexander de Grote nieuwe steden en hij gaf deze steden zijn naam. Dit alles gebeurde in de periode 334 – 324 voor Chr. In het jaar 323 v.Chr. stierf Alexander de Grote en dit was het begin van het einde van een groot rijk. Het rijk van Alexander werd nu verdeeld in kleinere stukken. Zijn opvolgers maakten ruzie met elkaar over wie wat kreeg en om de macht.
Ook interessant!

Poseidon Griekse god van de zee
Poseidon Griekse god van de zee
Narcissus verliefd op eigen spiegelbeeld
Narcissus verliefd op eigen spiegelbeeld
Griekse Mythologie - Griekse Goden en helden
Griekse Mythologie - Griekse Goden en helden
Athene Griekse godin van de wijsheid
Athene Griekse godin van de wijsheid