Deel 10: De Turkse Bezetting van Griekenland (1453-1821)

Ongeveer vier eeuwen lang vielen de Grieken onder heerschappij van de Turken. Het waren moeilijke tijden voor de Griekse Christenen ook omdat de Turken ze wilden Islamiseren. Het Ottomaans Rijk breide zich inmiddels uit in Europa en pas in de 17e eeuw, toen de Ottomanen centraal Europa probeerden te veroveren, toen pas drong het tot de Europeanen door dat ze iets moesten terugdoen. Ondertussen gebruikten de Europeanen de Ottomanen om zichzelf te verrijken. In het jaar 1799 bijvoorbeeld, wanneer Lord Elgin, die ambassadeur van Groot Brittannië in Athene is, tegen een rijkelijke vergoeding de Acropolis leegrooft. De Ottomanen vonden het prima omdat ze geld konden vangen.

Maar niet alle delen van Griekenland werden door de Ottomanen bezet. De eilanden bijvoorbeeld komen in handen van Venetianen en Genuesen.  De Venetianen hielden Kreta bezet tot 1669 en de eilanden van de Ionische zee zijn nooit door de Turken bezet geweest.

De bezetting had grote gevolgen voor de Griekse bevolking want de Griekse geleerden vluchtten naar Europa en de mensen van het platteland naar de bergen. In Constantinopel, waar het overgrote deel van de bevolking Grieks was, probeerde de Turkse autoriteit bepaalde rechten aan de Grieken geven, om de handel te bevorderen. De Turken zelf waren alleen maar met het leger bezig en hadden geen tijd om normale handel te drijven of om mooie bouwwerken te bouwen.

Tijdens de Ottomaanse bezetting mochten de Grieken niet paardrijden en wanneer ze moslims tegenkwamen moesten ze buigen. Ze mochten geen wapens bezitten en moesten hoge belastingen betalen, moslims hoefden geen belasting te betalen. Toch was er op vele plaatsen weerstand, bijvoorbeeld op Kreta. De Kretenzers waren eigenwijs, ze hadden paarden waarop ze reden en wapens had iedereen.

Rond het jaar 1600 werden gebieden waar Grieken tegenstand boden ontruimd en de grondgebieden van de Grieken werden hen ontnomen. Hier en daar probeerden men scholen op te richten om Griekse les te geven om de taal en geloof te behouden en om de geschiedenis niet te vergeten.

Toen aan het einde van de 17e eeuw de economische situatie van het Ottomaanse rijk verslechterde, toen pas gaf men privileges aan Grieken en Joden die hier woonden om handel te drijven. De Joden en Grieken waren goede handelaren en deden zaken met het buitenland.

Een groot probleem was de islamisering van de Grieken die veroorzaakt werd door de repressie. Als je moslim was hoefde je geen belasting te betalen en je had allerlei grote voorrechten. Christenen mochten vernederd worden door moslims. Grote groepen mensen, bijvoorbeeld dorpen, werden verplicht om moslim te worden. De meeste moslims telde Kreta want in het jaar 1821 was de helft van de bevolking moslim. Vele Christenen werden nep-moslim om voorrechten te krijgen. Vaak werden jonge kinderen (jongens) van Christenen afgenomen en ze werden moslim gemaakt (Yenitsaren).

In de 18e eeuw volgden de Turks-Russische oorlogen die een enorme impact op het Ottomaanse Rijk had. Vele nederlagen en verlies van grote grondgebieden was het gevolg voor de Turken. Grieken mochten nu zeemanslui worden en vaarden vaak onder Russische vlag. Hoewel het handelsschepen waren hadden ze kanonnen aan boord om zich tegen aanvallen van piraten te beschermen en daardoor werden ze steeds sterker.

In het jaar 1821 vindt de grote opstand tegen het Ottomaanse Rijk plaats en Griekenland wordt geleidelijk aan bevrijd. Deze grote opstand wordt door Grieken in het buitenland en rijke handelslui in het Ottamaanse Rijk voorbereid. Daarvoor, vanaf het jaar 1800, ontstond de grote Griekse verlichting. Griekse kooplieden betaalden voor de studie van een groot aantal jongeren. Deze jongeren gingen aan universiteiten in Italië studeren en hier maakten ze kennis met de ideeën van de Verlichting en de Franse revolutie.
Ook interessant!

Daedalus ontwerper van het labyrint
Daedalus ontwerper van het labyrint
Artemis Griekse godin van de jacht
Artemis Griekse godin van de jacht
Poseidon Griekse god van de zee
Poseidon Griekse god van de zee
Dionysos god van wijn en plezier
Dionysos god van wijn en plezier