Deel 05: De Klassieke periode (5e - 4e v.Chr.)

De Perzische oorlogen
In het begin van de 5e eeuw voor Christus willen de Perzen hun land uitbreiden en ze vallen de Grieken aan. Eerst vallen ze de Macedoniërs aan in Noord-Griekenland en de Macedoniërs worden verslagen. Daarna vallen ze de Atheners aan in het plaatsje Marathon (bij Athene) waar de Perzen een grote nederlaag lijden.

Tien jaar later komen de Perzen terug om wraak te nemen. Deze keer onder leiding van de nieuwe koning van Perzië;  Xerxes. De Atheners en de Spartanen bundelen hun krachten om samen de vijand te trotseren. De Spartanen nemen de leiding. De Perzen, die ondertussen overal waar ze langskomen dood en verderf zaaien, komen in de plaats Thermopyles oog in oog te staan met Leonidas en zijn 300 Spartanen. De veldslag die volgt is één van de meest indrukwekkende uit de Griekse geschiedenis. Xerxes wint de veldslag, maar verliest duizenden soldaten, waardoor hij met een zwak leger richting Athene reist. Ondertussen hebben alle inwoners van Athene hun stad verlaten en het enige was Xerxes nog kan doen is de stad vernietigen.

Direct daarna volgt de zeeslag van Salamis, waar de grote Perzische vloot onder toeziend oog van Xerxes door de Griekse vloot van Themistocles verslagen wordt. De laatste veldslag tussen de Grieken en de Perzen vindt een jaar later plaats (479 v.Chr.) in Platees waar de perzen weer verslagen worden. Dat is ook de laatste veldslag tussen de Grieken en de Perzen.

De Gouden eeuw (5e eeuw v.Chr.)
Na het vertrek van de Perzen stichten de Atheners de Atheense bond. Athene wordt het geestelijke centrum van de Grieken en de Democratie in de politiek is nu een feit. In deze eeuw wordt de Acropolis het centrum van de staat. Er worden prachtige gebouwen gebouwd (het Parthenon) die tot op de dag van vandaag nog steeds te bewonderen zijn. Men noemt deze eeuw ook de eeuw van Pericles. Pericles was een geniale spreker met heel veel charisma.

De Peloponnesische oorlog (431 – 404 v.Chr.)

Omdat Athene heel machtig werd en in de Egeïsche zee heerste, werd Sparta achterdochtig. Athene dreef ondertussen ook handel in west-Griekenland en in Zuid-Italië en dat vond men in Sparta niet goed.

Toen de Korfioten (uit Corfu) hulp aan Athene vroegen omwille van een geschil met de Corinthiërs (Noordoosten van Peloponessos) en de Atheners vooral vanwege handelsredenen hulp gingen bieden, werd de Peloponnesische bond gesticht onder leiding van de Spartanen. In het jaar 431 v.Chr. vallen de Spartanen Athene aan en brengen grote schade aan Athene toe. De Atheners van hun kant vallen met schepen de kust van Lakonia aan (zuidoost Peloponessos). Dit was de eerste grote oorlog tussen de Grieken, de Atheners waren sterk op zee, de Peloponnesiërs op het land. Een jaar later breekt er een plaag uit, de pest, die drie jaar lang duurt. Ook Pericles, de grote leider van de Atheners gaat aan deze ziekte dood met als gevolg dat Athene haar sterke leider verliest.  Een derde van de Atheense bevolking sterft hieraan. Uiteindelijk verliest Athene de oorlog en wordt het verplicht om voorwaarden te tekenen die in hun nadeel zullen zijn. Maar de oorlogen stoppen hier niet, want Sparta laat de stadstaten die hen geholpen hadden in de steek met als gevolg nog meer oorlogen.

Ondertussen bundelden de steden in Viotia (ten noordwesten van Athene) hun krachten samen. De grootste stad was Thiva (Thebe). Zij waren het niet eens met de Spartanen en dit was weer een oorzaak voor een nieuwe oorlog. Twee grote veldslagen vonden toen plaats, in Lefktra (371 v.Chr.) en in Mantinia (362 v.Chr.) De eerste veldslag werd door Thebe gewonnen en de tweede veldslag kende geen winnaars. Het gevolg van de tweede veldslag was dat er geen stadstaat in het zuiden van Griekenland meer sterk was en dat had grote gevolgen, want de Grieken uit Macedonië waren ondertussen heel sterk geworden.
Ook interessant!

Oedipus huwde zijn moeder
Oedipus huwde zijn moeder
Perseus Griekse held van Argos
Perseus Griekse held van Argos
Boreas Griekse god van de wind
Boreas Griekse god van de wind
Europa moeder van Minos
Europa moeder van Minos