Griekenland - De Griekse Gids
Twitter Griekse Gids      Youtube Griekse Gids      Instagram Griekse Gids      Facebook Griekse Gids      Pinterest Griekse Gids
 
 


  

Geschiedenis Macedonie

Geschiedenis Macedonië. Het Koninkrijk Macedonië is volgens de Griekse historicus Herodotus, in de zevende eeuw voor Christus door Perdikas de eerste gesticht. Perdikas stamde van het Koninklijke geslacht der Argeaden. De Argeaden, die uit Argos op de Peloponnesos afkomstig waren, stichtten Macedonië en het Macedonische Rijk dat vanaf de 7e eeuw tot  het jaar 148 voor Christus bestaan heeft. In het jaar 148 voor Christus kwamen de Romeinen en namen de macht over.

Wie grote faam aan Macedonië bracht was Alexander de Grote. Nadat Koning Archelaos (413-399 v. Chr.)  Pella hoofdstad van het Macedonische Rijk maakte, regeerde hier Philippos II  (De vader van Alexander de Grote). Vervolgens kwam zijn zoon Alexander aan de macht. Macedonië lag toen in het noorden van het oude Griekenland, het grensde in het westen aan het koninkrijk van Epirus en in het oosten aan de regio Thracië. Zowel Philippos als Alexander de Grote zorgden voor machtsuitbreiding van de Macedonische Rijk. Alexander de Grote, leerling van de filosoof Aristoteles,  een van de grootste legeraanvoerders in de wereldgeschiedenis, veroverde na de dood van zijn vader de overige Griekse staten. Daarna veroverde hij het hele gebied van Perzië tot en met Indië.

Alexander de Grote

Alexander de Grote

Alexander de Grote is in Pella geboren in het jaar 356 vóór Christus.  Pella was toen de hoofdstad van het Macedonische Rijk. De moeder van Alexander, Olympiada, bekommerde zich om de opvoeding van haar zoon en zorgde ervoor dat een geleerd familielid van haar, Leonidas (niet de Leonidas van Sparta), voor de intellectuele vorming van haar zoon zou zorgen, zo kreeg Alexander lessen van Leonidas in o.a. wiskunde en muziek. Door toedoen van Philippos II, kreeg de jonge Alexander later zelfs Aristoteles als leermeester. Hij zorgde ervoor dat Alexander lessen over geneeskunde, literatuur en politieke wetenschappen kreeg.

Alexander de Grote werd na de dood van zijn vader Koning en veroverde Perzië. Hij overleed in het jaar 323 voor Christus, in Babylon. Na de dood van Alexander de Grote werd zijn land onder diverse generaals verdeel,  maar dat veroorzaakte  grote conflicten. Het Macedonische Rijk viel uiteindelijk uit elkaar en in het jaar 146 voor Christus werd het een provincie van het Romeinse Rijk, genaamd Provincie Macedonië.  In deze provincie lagen delen van grondgebieden in Epirus, Illyrië (Albanië, FYROM etc), Thracië en Thessalië.

Tot en met het jaar 395 bleef Macedonië onderdeel van het Romeinse Rijk,  na de splitsing van het Romeinse rijk in het West-Romeinse Rijk en het Byzantijnse Rijk, werd Macedonië onderdeel van het Byzantijnse Keizerrijk met als hoofdstad Constantinopel (het huidige Istanbul). De cultuur, het geloof en de taal van het Byzantijnse Rijk waren echter Grieks. Nadat Kruisvaarders Constantinopel plunderden kwam er geleidelijk aan een einde aan het Byzantijnse Rijk en in het jaar 1453, toen de Ottomanen de stad veroverden, toen hield het Byzantijnse Rijk definitief op te bestaan. In de eeuwen die volgden kwamen behalve Turken ook veel Joden en Slavische volkeren en Bulgaren in de regio wonen. Veel Grieken werden al dan niet verplicht moslim. De invloeden zie je vaak terug bij bepaalde steden waar vooral Turkse minaretten of gebouwen staan zoals in Thessaloniki en Giannitsa, maar ook in andere plaatsen.
In het jaar 1821 na de grote opstand van de Grieken, heeft Macedonië haar  vrijheid niet meteen kunnen terugwinnen van de Turken.

In de jaren 1877-1878 volgde de oorlog tussen de Russen en de Ottomanen en dat had vele gevolgen voor de streek want Rusland hielp het Bulgaarse Rijk en gaf een deel van Macedonië aan de Bulgaren, dit laatste tot groot ongenoegen van de Grieken.  Ondertussen wilden de Bulgaren nog meer uitbreiden, ze verboden Griekse lessen op school en wilden van de Grieken Bulgaren maken. De Grieken hadden nu dus niet alleen met de Turken te maken maar ook met de Bulgaren. Dit had als gevolg dat in het jaar 1912-1913 de Balkan oorlogen volgden. In eerste instantie was het een oorlog tussen enerzijds de alliantie tussen de Balkanlanden, Griekenland, Servië, Montenegro en Bulgarije,  en anderzijds het Ottomaanse Rijk. Maar de Bulgaren werden te groot, ze gingen de Balkan domineren. Op 8 juli 1913 verklaarde Griekenland en Servië de oorlog aan de Bulgarije, deze oorlog werd gewonnen en sindsdien hoort het departement Macedonië, zoals we het vandaag kennen weer tot Griekenland.

 


(Tekst ©De Griekse Gids)