Deel 02: De Bronstijd

Mensen gebruiken nu metaal en in deze periode ontstaan drie grote beschavingen:

a. De Cycladische beschaving: eilanden die in en cirkel liggen in de Egeïsche zee, met als centrum het Heilige eiland Delos.
b. De Minoïsche beschaving: het koninkrijk van Koning Minos op Kreta.
c. De Myceense beschaving: dat is de beschaving die de Minoïsche beschaving opvolgde op de Peloponnesos.

A) De Cycladische beschaving (3000 tot  1100 voor Christus)
De Cycladische beschaving ontstond 5000 jaar geleden in het hart van de Egeïsche zee. De inwoners van de Cycladen waren niet alleen vissers en handelslui, maar ook boeren, veehouders en jagers. Ze werkten op het platteland, ze hadden eigen wijn, olijfolie, groenten, ze cultiveerden hun grond en brachten hun leven vredelievend door. De inwoners van de Cycladen waren artistiek, het bewijs hiervan zijn de vele vazen, juwelen en andere voorwerpen die uit die periode teruggevonden zijn. De belangrijkste werken die echter gevonden zijn, zijn de ”idolen”. Dit zijn kleine beelden die uit wit marmer zijn gemaakt. De meeste idolen verbeelden vrouwen, nimfen of Godinnen die hun armen gekruist voor hun borst houden. De mannelijke beelden waren vooral beelden van jagers, van mannen die dansten of van mannen die een muziekinstrument bespeelden. Veel van de voorwerpen die ze maakten, verkochten ze op Kreta, daar woonden de Minoërs. Doordat ze in aanraking kwamen met de Minoïsche beschaving, brachten ze de kunst uit Kreta ook naar de Cycladen. Het grootste bewijs zijn de schilderingen die gevonden zijn in Akrotiri op Santorini.B) De Minoïsche beschaving (2500 tot 1375 voor Christus)
In de periode dat de Cycladische beschaving floreerde ontstond ook de Minoïsche beschaving op Kreta. Minos was de koning van Kreta, hij was de zoon van Zeus en Europa. De inwoners van Kreta waren uitstekende handelaars en zeelui. Ze voerden handel met o.a. Egypte, Cyprus, Troje, Zuid-Italië en andere streken. Ze waren zo machtig dat ze hun steden zonder muren er omheen bouwden, want niemand durfde in die periode het Minoïsche Kreta aan te vallen. De Minoërs waren zeer vredelievend; op het eiland heerste vrede. Kreta lag centraal in de toenmalige wereld in de Middellandse zee en daardoor had het een belangrijke economische machtspositie.

Op Kreta waren vele rijke steden en paleizen, er waren maar liefst 100 welvarende steden. De bekendste en belangrijkste steden waren Knossos, Phaistos, Malia en Zakros. Het meest indrukwekkende paleis was dat van Knossos dat door de Atheense architect Daedalus was gebouwd en uit vijf etages bestond. In dit paleis waren maar liefst 1500 kamers en behalve de Koning en zijn gezin woonden er ongeveer 500 mensen die dienaars van de Koning waren.

Het einde van de Minoïsche beschaving kwam na de vulkaanuitbarsting op het eiland Santorini. De 200 meter hoge golven vernietigden alle kuststeden en het verzwakte Minoïsche rijk capituleerde toen de Myceners uit de Peloponessos het eiland bezetten. In deze periode kwamen veel Myceners op Kreta wonen, veel Minoërs verhuisden toen tegelijk naar andere eilanden.

C) De Myceense beschaving (1600 tot 1100 voor Christus)
In de periode dat de Cycladische en de Minoïsche beschaving floreerde, vestigde zich een nieuw volk in de Peloponessos. Het volk kwam uit het noorden van Griekenland , het waren de Achaeërs.  Zij leerden veel van de Cycladische en de Minoïsche beschaving en het centrum van deze beschaving werd Mycene, vandaar dat de hele beschaving die naam heeft gekregen. Andere Myceense centra waren toen o.a. Athene, Thebe (Thiva), Sparta en Orchomenos. De Myceners namen een voorbeeld aan de levenswijze van Minoërs, ze gingen dus handel drijven en met schepen reisden zij tot Cyprus, Palestina en Egypte. Na de desastreuze vernietiging van de Minoïsche beschaving, als gevolg van de vulkaanuitbarsting op Santorini, bezetten ze toen ook Kreta. Later hebben ze Troje aangevallen, omdat Troje toen een belangrijk handelscentrum was en omdat het zich in een zeer interessant handelsgebied bevond. Deze oorlog duurde tien jaar en werd uiteindelijk door de Achaeërs gewonnen, maar niet zonder kleerscheuren want hun macht was na een tien jaar durende en uitputtende oorlog helemaal verloren gegaan.


Ook interessant!

Artemis Griekse godin van de jacht
Artemis Griekse godin van de jacht
Herakles Griekse halfgod met grote kracht
Herakles Griekse halfgod met grote kracht
Perseus Griekse held van Argos
Perseus Griekse held van Argos
Ares Griekse god van de oorlog
Ares Griekse god van de oorlog