Deel 08: Het Romeinse Rijk in Griekenland (30 v.Chr. - 3e eeuw)

De Romeinen bezetten Griekenland nadat ze oorlogen winnen tegen de afgezwakte Macedoniërs, Etoliërs en Achaïers. De Etoliërs (Centraal Griekenland) en Achaïers (Peloponessos) hadden nog een keer gepoogd om een Griekse bond op te richten, ze dreven handel met elkaar en hadden een gemeenschappelijke munt. Ze waren echter niet in staat om de Romeinen te stoppen, de Romeinen waren sluw en zorgden ervoor dat er altijd onenigheid tussen de Grieken was, zo waren ze de ene keer samen met de één dan weer met de ander.

De Macedoniërs waren de grootste drempel voor de Romeinen en om ze te verslaan deden ze alsof ze samen met de zuidelijke Griekse stadstaten waren en deden ze zich als bevrijder voor. In het jaar 168 v.Chr. werd de koning van Macedonië Perseas gevangen genomen en overwonnen de Macedoniërs.  Macedonië werd toen een provincie van Rome.

De laatste oorlog vond in het jaar 146 voor Chr. plaats. Toen werden de Achaïers aangevallen en in Korinthe verslagen. Korinthe werd vernietigd.  Aan het einde van de 1e eeuw v.Chr. was heel Griekenland in handen van de Romeinen. De Romeinen zijn in deze eerste periode zeer wreed en Grieken die zich verzetten worden genadeloos afgestraft. Na de bezetting worden alle Democratische elementen uit de samenleving weggehaald.

Het Romeinse legers stal en vernietigde, de Grieken lijden honger en armoede was overal. Het was voor het eerst dat de Grieken onderdanig waren aan een buitenlandse macht. Overal waren er opstanden, maar het sterke Romeinse leger kon ze onderdrukken. Het ergste wat Griekenland toen gebeurde is dat alle waardevolle historische spullen gestolen worden en naar Rome worden gebracht. De Griekse rijkdom verdwijnt naar Rome. Duizenden Grieken worden slaven en worden als slaaf naar Rome gebracht. (wie kent het verhaal van de Griek Spartacus niet die als slaaf naar Rome werd gebracht ?)

Maar hoe je het ook wendt of keert, de bezetting van de Grieken door de Romeinen had ook een averechts effect, want de Romeinen ontdekten de Rijke cultuur van de Grieken. Voor de Romeinen ging een nieuwe wereld open. Door de Grieken ontwikkelden de Romeinen zich, zo leerden ze het Griekse alfabet dat ze als voorbeeld gebruikten om het Latijnse alfabet te maken. Ze gingen theaters bouwen en tempels in Griekse stijl. Ze leren de Griekse taal spreken en nemen Griekse leraren om aan hun kinderen het Grieks te leren. Griekse verhalen worden in het Latijns vertaald en de Griekse cultuur komt naar Rome toe. Dit allemaal had tot gevolg dat de Grieks-Romeinse cultuur ontstond! Romeinse keizers bouwden nieuwe, indrukwekkende bouwwerken zowel in Rome als in Griekenland. De Romeinen gingen in de Griekse Goden geloven, ze gaven deze Goden Latijnse namen. Zo werd Aphrodite Venus genoemd, Zeus werd Jupiter, Artemis werd Diana, Hermes werd Mercurius etc. In deze periode werden alle stadstaten rond de Middellandse zee Romeins, de Romeinen noemden het zeegebied ‘Mare Nostrum’. In deze periode vond ook een grote gebeurtenis plaats, de geboorte van Christus!
Ook interessant!

Narcissus verliefd op eigen spiegelbeeld
Narcissus verliefd op eigen spiegelbeeld
Ajax de Griekse held
Ajax de Griekse held
Kronos Griekse Titaan
Kronos Griekse Titaan
Dionysos god van wijn en plezier
Dionysos god van wijn en plezier