Deel 07: De Hellenistische periode (323 v.Chr. - 30 v.Chr.)

Het Macedonische Rijk wordt nu verdeeld in kleinere landdelen (Macedonië, Egypte, Syrië, Pergamos etc). In Epirus ontstaat een sterk koninkrijk; dat van koning Pyrros. Buiten het huidige Griekenland kent de Griekse beschaving een enorme groei en welvaart zo ontstaan zeer welvarende Griekse steden zoals die van Anatolië (nu Turkije), Alexandrië (in Egypte),  Antiochië (in Turkije) en Pergamos (in Turkije).

Ptolemaios stichtte in Egypte een koninkrijk dat heel lang zou blijven bestaan. De hoofdstad Alexandrië werd de belangrijkste hoofdstad in de Griekstalige wereld. De laatste heerser uit het geslacht van Ptolemaios was de beroemde koningin Cleopatra. Zij verloor haar koninkrijk aan Rome in 31 v. Chr. Veel soldaten en emigranten hadden zich in de nieuwe wereld die door Alexander was veroverd gevestigd.

De Griekse taal wordt de overheersende taal in de Oostelijke Middellandse zee. In de eerste eeuw voor Christus wordt in de toenmalige wereld overal Grieks gesproken. In deze periode wordt de Griekse taal ook door buitenlandse talen beïnvloed, in de Griekse taal verschijnen nu Latijnse woorden (bijvoorbeeld Familia), Hebreeuwse woorden (Pescha=Pasen), Egyptische woorden (Oasi=Oase). In het Grieks wordt in de eerste Christelijke periode het Nieuwe testament geschreven.

In de Hellenistische periode worden prachtige gebouwen en beelden gemaakt. De bekendste zijn de Colossus van Rhodos, de Pharos van Alexandrië (283 v.Chr.) en het altaar van Pergamos (180 v.Chr). Al deze werken hoorden tot de 7 klassieke wonderen.
Ook interessant!

Achilles, de grote Griekse held
Achilles, de grote Griekse held
Helios Griekse god van zon en licht
Helios Griekse god van zon en licht
Minotaurus half man en half stier
Minotaurus half man en half stier
Odysseus koning van Ithaka
Odysseus koning van Ithaka