Met TUI naar Griekenland
Eilandhoppen - Griekse eilanden -  Griekenland


  Griekenland weblog

Griekse Mythologie: een reis naar de onderwereld (VERVOLG)

Tekst en foto's: Maya Cornelissens

Tijdens de Culturele Weken in Athene biedt OMILO lessen Mythologie aan. Hier het vervolg op ons artikel van Maart 2015.

De Onderwereld was voor de Oude Grieken een onschendbare wereld. Het rijk van Hades was de Onderwereld, een wereld die in niets geleek op de wereld van de levenden; het was een wereld waar de gasten wisten dat er geen weg terug was. Desalniettemin waren er in de geschiedenis van de Griekse Mythologie een vijf uitzonderingen. 

In het vorig artikel voor de Griekse Gids schreven we al over de sluwe Sisyphus en over Theseus + vriend Pirithous. Zij daalden af in het Rijk der Doden maar konden toch weer terug keren.

Hier volgen nog 3 uitzonderingen en straffe verhalen van Griekse Helden/Goden:

Hercules en de 12de heldendaad

Hercules wordt beschouwd als de grootste held onder de Grieken. Volgens de legende was hij verplicht om Koning Eurystheus van Tiryns 12 jaar te dienen en al zijn bevelen op te volgen. Eurystheus gaf Hercules het bevel om 12 ‘werken’ uit te voeren. Voor het laatste ‘werk’ vroeg Eurystheus Hercules om Cerberus, de 3-hoofdige hond die de poorten van Hades bewaakt, als gevangene te brengen. Hercules daalde af naar het rijk der Doden, slaagde erin om het vreselijke monster te temmen en hem gevangen te nemen.  Tijdens zijn bezoek aan de onderwereld, ontmoette hij Theseus en Pirithous die waren gevangen genomen door Hades. Ze smeekten Hercules om hen te bevrijden en met zich mee te nemen. Maar Hercules kon maar één van de twee redden en hij koos voor Theseus. Zo komen  ook zij twee terecht in de lijst van diegenen die van de Onderwereld wisten terug te keren.


 

Orpheus en zijn liefde voor Eurydice

Orpheus en urydice is één van de meest bekende koppels uit de Griekse Mythologie. Op een dag werd Eurydice een ongelukkig lot toebedeeld: ze werd gebeten door een slang en stierf bijgevolg. Orpheus rouwde diep om haar dood en speelde melancholische muziek op zijn lyre. Deze liederen waren zo ontroerend dat de Goden hem aanspraken en aanraadden om Hades te vragen Eurydice terug te laten komen naar de wereld van de Levenden. Orpheus’ muziek ontroerde ook Hades’ hart en dat van Persephone en zo slaagde Orpheus erin om Hades’ toestemming te krijgen om Eurydice terug mee te nemen. Op één voorwaarde echter. Tot ze de bovenwereld hadden bereikt, zou Orpheus voorop lopen, zonder zich om te draaien naar Eurydice. De held kon het helaas niet opbrengen zijn geliefde niet te zien tot ze waren aangekomen in de wereld van de levenden en draaide zich om. Hierdoor verloor hij haar voor altijd in het Koninkrijk van de Dood. Orpheus keerde alleen terug naar de Bovenwereld.


 

Odysseus en de afdaling naar de Onderwereld

Twaalf jaar geleden verliet Odysseus Ithaka. Hij vocht tien jaar in de Trojaanse oorlog, kwam voorbij de Cyclopen en bereikte het rijk van Circe. Zij was een vrouw die ertoe in staat was je te betoveren en je je tijdsbesef te laten verliezen. Nadat ze een jaar in haar Koninkrijk hadden verbleven, liet ze Odysseus en zijn mannen vertrekken.  Desalniettemin, om aan de toorn van Poseidon te ontsnappen en Ithaka te bereiken, moest Odysseus Tiresias (het meest beroemde orakel van de Oudheid) om raad vragen. Er was echter een probleem. Tiresias was gestorven en om met hem te kunnen spreken, moest Odysseus afdalen in de Onderwereld. Hij wist hoe gevaarlijk dit was aangezien er maar weinigen in slaagden om terug te keren van het Dodenrijk. Maar er was geen andere keuze. Dus na een lange reis vol gevaren, trad hij het Koninkrijk van Hades binnen en ontmoette Tiresias. Tiresias gaf hem het advies dat als hij en zijn mannen wilden thuis geraken, zij in geen geval het heilige vee van de God van de Zon mochten eten. De runderen bevonden zich op een eiland waar zij voorbij moesten. Terwijl Odysseus het advies aanhoorde, begonnen de zielen van de doden hem te omringen zodat hij bijna gevangen raakte. Uiteindelijk slaagde hij er toch in om te ontsnappen.

Wilt u nog meer leren over Mythologie, terwijl u een fantastiche city-trip in Athene beleeft, kijk dan zeker eens naar de OMILO Culturele Weken, die in juni en september plaatsvinden. Ook workshops in Griekse liederen, Etymologie of Grieks voor Beginners behoren tot de mogelijkheden.