Apollo, Griekse god van licht en muziek

Apollo - De Griekse Mythologie

Apollo - ΑΠΟΛΛΩΝ

Apollo is de zoon van Zeus en Leto en de tweelingbroer van Artemis. Apollo is de God van het licht, de muziek, de dichtkunst en de spiritualiteit, ook van de landbouw en de vee kudden. Apollo was een knappe God, lang en goed gebouwd en hij had vele liefdesavonturen met nimfen en sterfelijke vrouwen. Apollo was ook een vaardige oorlogsgod die in staat was zijn pijlen over zeer grote afstand af te schieten. 

"Apollo is de Griekse God van het licht, de muziek en de dichtkunst."

Apollo symboliseerde de triomf van het daglicht over de duisternis en de overwinning van alle goede krachten, van de positieve invloed van het licht en de zon.

Apollo god van het licht
Apollo god van het licht

Muziek en dichtkunst

Ook was Apollo de god van de schone kunsten, muziek en dichtkunst; hij leidde het koor van de Muzen, dochters van Zeus en Mnemosyne. Zijn attributen waren een pijl en een boog, omdat hij als zonnegod met zijn pijlen ook verderf kon zaaien. Ook wordt hij afgebeeld als god van de muziek met een lauwerkrans en een citer die hij bespeelde met een plectrum.

ApolloDelphi
Links: Apollo
Rechts: Apollotempel - Delphi  Foto van Cynthia

Dieren

Aan Apollo gewijde dieren waren de zwaan, de wolf en de dolfijn: de zwaan, omdat bij zijn geboorte een zwerm zwanen op wonderbaarlijke wijze zeven keer om het eiland Delos vloog, waar hij op de zevende dag van de maand ter wereld was gekomen. De wolf omdat hij de bloeddorstige wolven, die de wintermaanden onveilig maakten, had verdreven. En de dolfijn omdat Apollo een voorliefde had voor dit dier en vaak de gedaante van een dolfijn aannam om snel over de golven te zwemmen. In deze gedaante redde hij meer dan eens een schip van de ondergang.

Delphi

Zijn meest bekende attribuut is een drievoet, die duidt op zijn hoedanigheid als orakelgod. Hij was een voorspeller en hij openbaarde de wil van de goden d.m.v. priesteressen in de aan hem gewijde heiligdommen. Apollo had die gave in het heiligdom van Delphi gekregen. Hier had hij met zijn pijlen een draak Python gedood. Deze draak zaaide verderf in de streek, hij vernietigde de oogst, doodde de boeren en plunderde de dorpen. Toen Apollo de Python had gedood nam hij bezit van het orakel en vanaf dat moment kreeg hij de bijnaam Pythios. Hij benoemde een priesteres, Pythia, die het orakel moest uitspreken en schonk het heiligdom een bronzen drievoet.

Apollo
Apollo
Ook interessant!

Ares Griekse god van de oorlog
Ares Griekse god van de oorlog
Pandora opener van de doos
Pandora opener van de doos
Helios Griekse god van zon en licht
Helios Griekse god van zon en licht
Dionysos god van wijn en plezier
Dionysos god van wijn en plezier

Mythologie