Koning Minos van Kreta

Koning Minos - ΜΙΝΩΣ

De zoon van Zeus en Europa. Hij was koning van Kreta en getrouwd met Pasiphae. Om zijn zoon Androgeus teKoning Minos wreken, die tijdens spelen in Attica werd gedood, verplichtte Minos de Atheners om jaarlijks zeven jongens en zeven maagden naar Knossos te sturen, waar ze het labirint in werden gestuurd, alwaar ze werden verslonden door de Minotaurus.

"Koning Minos was de koning van Kreta."

Totdat Theseus vrijwillig naar het labyrint ging, waar hij met hulp van de dochter van koning Minos, Ariadne, (die verliefd op Theseus was geworden) de Minotaurus versloeg en het labyrinth verliet.

Tien eeuwen lang was Knossos de eerste en grootste stad in Griekenland en van heel Europa. Nu zijn er nog de prachtige overblijfselen van het grote paleis van koning Minos, de villa's, het theater, grote kruiken en de graven.

Op deze plaats leefde de mens voor het eerst ongeveer 6000 jaar voor Chr. in georganiseerd verband. De door opgraver Evans uitgevoerde reconstructies geven de bezoekers een inzicht in de structuur van zo'n Minoïsch paleizencomplex. Kreta is de poort waardoor de heel oude beschaving van het Midden-Oosten Europa binnenkwam. Deze beschaving kwam tot een hoogtepunt onder koning Minos.

Knossos het paleis van koning Minos op Kreta
Knossos, het paleis van koning Minos op Kreta


Wie was Koning Minos?

Koning Minos: Minos was de Mythische koning van Kreta aan wie de hele beschaving zijn naam te danken heeft. Dat is de beschaving dat zich in Knossos en overal op Kreta rond voor het jaar 1200 voor Christus ontwikkelde. Minos was de zoon van Zeus en Europa, vader van Deucalion, Ariadne, Phaedra en Androgeo.

Wetgeving van Minos. Minos had zijn land met gerechtigheid geregeerd. Hij had Kreta in drieën gedeeld met hoofdsteden in Knossos, Phaistos en Kydonia. Hij was een wijze wetgever, volgens de bevolking had Zeus hem de wetten gegeven, diezelfde wetten gebruikte de wetgever van Sparta Lycurgus later.

Volgens de Griekse mythologie, werd Koning Minos na zijn dood rechter in Hades (Onderwereld).


Ook interessant!

Oedipus huwde zijn moeder
Oedipus huwde zijn moeder
Herakles Griekse halfgod met grote kracht
Herakles Griekse halfgod met grote kracht
Minotaurus half man en half stier
Minotaurus half man en half stier
Europa moeder van Minos
Europa moeder van Minos

Mythologie