Koning Minos van Kreta

Koning Minos - ΜΙΝΩΣ

De zoon van Zeus en Europa. Hij was koning van Kreta en getrouwd met Pasiphae.

Om zijn zoon Androgeus teKoning Minos wreken, die tijdens spelen in Attica werd gedood, verplichtte Minos de Atheners om jaarlijks zeven jongens en zeven maagden naar Knossos te sturen, waar ze het labirint in werden gestuurd, alwaar ze werden verslonden door de Minotaurus. Totdat Theseus vrijwillig naar het labyrint ging, waar hij met hulp van de dochter van koning Minos, Ariadne, (die verliefd op Theseus was geworden) de Minotaurus versloeg en het labyrinth verliet.

Tien eeuwen lang was Knossos de eerste en grootste stad in Griekenland en van heel Europa. Nu zijn er nog de prachtige overblijfselen van het grote paleis van koning Minos, de villa's, het theater, grote kruiken en de graven. Op deze plaats leefde de mens voor het eerst ongeveer 6000 jaar voor Chr. in georganiseerd verband. De door opgraver Evans uitgevoerde reconstructies geven de bezoekers een inzicht in de structuur van zo'n Minoïsch paleizencomplex. Kreta is de poort waardoor de heel oude beschaving van het Midden-Oosten Europa binnenkwam. Deze beschaving kwam tot een hoogtepunt onder koning Minos.

Knossos het paleis van koning Minos op Kreta
Knossos, het paleis van koning Minos op Kreta

To Magazaki - Grriekse producten

Ook interessant!

Oedipus huwde zijn moeder
Oedipus huwde zijn moeder
Perseus Griekse held van Argos
Perseus Griekse held van Argos
Theseus held van Athene
Theseus held van Athene
Minotaurus half man en half stier
Minotaurus half man en half stier


Mythologie