Koning Minos van Kreta

Koning Minos - ΜΙΝΩΣ

De zoon van Zeus en Europa. Hij was koning van Kreta en getrouwd met Pasiphae.

Om zijn zoon Androgeus teKoning Minos wreken, die tijdens spelen in Attica werd gedood, verplichtte Minos de Atheners om jaarlijks zeven jongens en zeven maagden naar Knossos te sturen, waar ze het labirint in werden gestuurd, alwaar ze werden verslonden door de Minotaurus. Totdat Theseus vrijwillig naar het labyrint ging, waar hij met hulp van de dochter van koning Minos, Ariadne, (die verliefd op Theseus was geworden) de Minotaurus versloeg en het labyrinth verliet.

Tien eeuwen lang was Knossos de eerste en grootste stad in Griekenland en van heel Europa. Nu zijn er nog de prachtige overblijfselen van het grote paleis van koning Minos, de villa's, het theater, grote kruiken en de graven. Op deze plaats leefde de mens voor het eerst ongeveer 6000 jaar voor Chr. in georganiseerd verband. De door opgraver Evans uitgevoerde reconstructies geven de bezoekers een inzicht in de structuur van zo'n Minoïsch paleizencomplex. Kreta is de poort waardoor de heel oude beschaving van het Midden-Oosten Europa binnenkwam. Deze beschaving kwam tot een hoogtepunt onder koning Minos.

Knossos het paleis van koning Minos op Kreta
Knossos, het paleis van koning Minos op Kreta

Kerstmis To Magazaki - Griekse producten

Ook interessant!

Daedalus ontwerper van het labyrint
Daedalus ontwerper van het labyrint
Pandora opener van de doos
Pandora opener van de doos
Cronos Griekse Titaan
Cronos Griekse Titaan
Helios Griekse god van zon en licht
Helios Griekse god van zon en licht


Mythologie