Bellerophon Griekse held

Bellerophon - De Griekse Mythologie

Bellerophon - ΒΕΛΛΕΡΟΦΩΝBellerophon en Pagasus

Deze Griekse held kreeg zijn naam na de moord op een tiran van Korinthe, Belleron, die overigens puur toeval was. (Bellerophon = moordenaar van Belleron.) Na de moord zag hij zich gedwongen uit Korinthe te vertrekken en naar Tiryns te gaan waar koning Proetus heerste.

Proetus' vrouw werd verliefd op Bellerophon, die uit eerbied voor haar gastvrije echtgenoot haar liefde overigens niet beantwoordde. Toch beschuldigde zij Bellerophon ervan dat hij had geprobeerd haar te verleiden en zij verzocht haar echtgenoot hem te doden.

"Bellerophon en Pegasus versloegen monster Chimaera."

Om de gastvrijheid niet te schenden zond Proetus Bellerophon naar de lycische koning Iobates met een in geheimschrift geschreven brief waarin werd verzocht de bezorger te doden. Iobates gaf hem de opdracht het monster Chimaera te doden. Met de hulp van Athena ving Bellerophon het gevleugelde paard Pegasus en daarmee versloeg hij het monster.

Later probeerde Bellerophon met Pegasus de hemel te bestormen, maar hij stortte ter aarde, terwijl Pegasus doorvloog naar de hemel.
Ook interessant!

Poseidon Griekse god van de zee
Poseidon Griekse god van de zee
Zeus oppergod volgens Griekse mythologie
Zeus oppergod volgens Griekse mythologie
Helios Griekse god van zon en licht
Helios Griekse god van zon en licht
Griekse Mythologie - Griekse Goden en helden
Griekse Mythologie - Griekse Goden en helden

Mythologie