Bellerophon Griekse held

Bellerophon - De Griekse Mythologie

Bellerophon - ΒΕΛΛΕΡΟΦΩΝBellerophon en Pagasus

Deze Griekse held kreeg zijn naam na de moord op een tiran van Korinthe, Belleron, die overigens puur toeval was. (Bellerophon = moordenaar van Belleron) Na de moord zag hij zich gedwongen uit Korinthe te vertrekken en naar Tiryns te gaan waar koning Proetus heerste. Proetus' vrouw werd verliefd op Bellerophon, die uit eerbied voor haar gastvrije echtgenoot haar liefde overigens niet beantwoordde. Toen beschuldigde zij Bellerophon ervan dat hij had geprobeerd haar te verleiden en zij verzocht haar echtgenoot hem te doden. Om de gastvrijheid niet te schenden zond deze Bellerophon naar de lycische koning Iobates met een in geheimschrift geschreven brief waarin werd verzocht de bezorger te doden. Iobates gaf hem de opdracht het monster Chimaera te doden. Met de hulp van Athena ving Bellerophon het gevleugelde paard Pegasus en daarmee versloeg hij het monster.

Later probeerde Bellerophon met Pegasus de hemel te bestormen, maar hij stortte ter aarde, terwijl Pegasus doorvloog naar de hemel.


To Magazaki - Grriekse producten

Ook interessant!

Narcissus verliefd op eigen spiegelbeeld
Narcissus verliefd op eigen spiegelbeeld
Cronos Griekse Titaan
Cronos Griekse Titaan
Pegasus het gevleugelde paard
Pegasus het gevleugelde paard
Odysseus koning van Ithaka
Odysseus koning van Ithaka


Mythologie