Perseus Griekse held van Argos

Perseus - ΠΕΡΣΕΑΣ

Perseus was de zoon van Zeus en Danae en de held van Argos. De grootvader van Perseus, Acrisius, vroeg eens aan een orakel of hij ooit een zoon zou krijgen. De voorspelling van het orakel was dat zijn dochter Danae een zoon zou krijgen die hem zou doden. Om te voorkomen dat deze voorspelling zou uitkomen sloot hij zijn mooie dochter op in onderaardse gewelven met bronzen muren. Maar Zeus daalde in de gedaante van een gouden regen op haar neer en won haar liefde. Danae kreeg een zoon en slaagde erin hem enkele maanden verborgen te houden.

Toen Acrisius er toch achter kwam, wierp hij zijn dochter Danae en kleinzoon in een houten kist in zee. De kist spoelde aan op Serifos. Ze werden gevonden en verzorgd door Dictys, de broer van koning Polydektes. De koning van Serifos, Polydektes, werd verliefd op Danae. Hij nodigde Perseus, die inmiddels een dappere jongeling was, uit voor een maaltijd. Hij vroeg de aanwezige mannen wat voor geschenk ze de koning waardig achtten. Ieder zei dat een paard het meest geschikte geschenk voor een koning was, alleen Perseus zei dat hij desnoods een Gorgonenhoofd zou brengen aan de koning. Polydektes vroeg Perseus het hoofd van een van de Gorgonen te brengen, als hij dit niet zou doen, dan zou hij Danae tegen haar wil met zich meenemen. Zo ging Perseus op weg om een Gorgonenhoofd af te hakken. Athena en Hermes hielpen Perseus.

Perseus, de Griekse held

Toen Perseus bij de Gorgonen aankwam lagen ze te slapen. Met behulp van de gevleugelde schoenen van Hermes en het schild van Athena (dat als spiegel dienst deed zodat hij niet in steen zou veranderen als de Gorgoon Medusa hem aankeek) onthoofde Perseus Medusa. Toen hij haar hoofd afhakte sprongen uit haar nek Pegasus (het gevleugelde paard) en de reus Chrysaor tevoorschijn. De twee andere Gorgonen, de zusters van Medusa, probeerden Perseus nog te achtervolgen, maar met de helm van Hermes was Perseus onzichtbaar. Perseus deed het hoofd in een tas en ging op weg terug. Toen Perseus op de terugweg was ontmoette hij een mooi meisje, Andromeda, dat hij van haar boeien bevrijdde. Hij redde haar ook van een gevaarlijk zeemonster. De ouders van Andromeda waren hem dankbaar en gaven hen toestemming te trouwen.

Perseus nam wraak op Polydektes omdat hij hoorde dat deze druk had uitgeoefend op zijn moeder Danae. Perseus liet met behulp van het hoofd van Medusa Polydektes veranderen in een standbeeld. Hij gaf de macht van het eiland aan Dictys, zijn stiefvader. Andromeda nam hij mee naar zijn vaderland en hij stelde haar voor aan zijn grootvader Acrisius. Acrisius sloeg op de vlucht zodra hij van de komst van zijn kleinzoon hoorde. Maar toen er wedstrijden werden georganiseerd waaraan ook Perseus deelnam, was Crisius aanwezig als toeschouwer. De discus die zijn kleinzoon wierp raakte helaas uit koers, waardoor Acrisius gedood werd. Perseus was zeer bedroefd toen hij hoorde wie de dode was, en hij begroef zijn grootvader met groot eerbetoon.
Ook interessant!

Europa moeder van Minos
Europa moeder van Minos
Daedalus ontwerper van het labyrint
Daedalus ontwerper van het labyrint
Hades god van de onderwereld
Hades god van de onderwereld
Pandora opener van de doos
Pandora opener van de doos

Mythologie