Griekse Mythologie - Goden en helden

De Griekse mythen

De Griekse mythologie vormde de basis van het geloven en denken van de oude Grieken. Ons is de Griekse mythologie bekend door literaire bronnen zoals de werken van Homerus en door archeologische vondsten zoals beschilderde vazen.

"Griekse mythologie: verzameling mythen die door de oude Grieken werden verteld."

De mythologie van het oude Griekenland heeft figuren voortgebracht, die al eeuwenlang worden beschouwd als ethische gedrags voorbeelden. De mythologie gaf verklaringen voor het onverklaarbare, voor het ontstaan van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de goden en de natuurverschijnselen. Een mythe vertelt over de daden van goden, halfgoden en helden. De oude Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere mythische wezens bestonden. Wat voor ons nu mythologie is, was voor de oude Grieken religie.

Aphrodite | Griekse godin van liefde en schoonheidApollo |Griekse god van het licht en de muziekOedipus en de sfinxde Minotaurus en de Griekse held TheseusAjax | Griekse god

Het begin

Uit de grote Chaos ontstonden Gaea (aarde) en Uranus (hemel) die haar omringde. Toen de aarde (Gaea) zich verenigde met de hemel (Uranus) vormden zij het eerste godenpaar. Uit deze vereniging werden (o.a.) de zes mannelijke en zes vrouwelijke Titanen geboren en de Cyclopen. De Titaan Cronus en de Titanida Rhea kregen samen kinderen die de toekomstige wereldheersers zouden worden: Demeter godin van de aarde, Hestia godin van de huislijkheid, Hera de vruchtbaarheids godin, Hades, god van de onderwereld Poseidon, god van de zee en Zeus de oppergod.

Griekse goden
Griekse goden uit de mythologie. Op de voorgrond: Zeus, Athena en Poseidon
Foto gemaakt in het Akropolis museum in Athene.

De Twaalf Goden van Olympus

Olympus, de hoogste berg van Griekenland (gelegen op de grens tussen Grieks Macedonie en Thessalie) was de plek waar de Olympische goden verbleven en waar de troon van Zeus stond. De Goden daalden regelmatig af om de mensen hulp te bieden, te straffen en zelfs om kinderen te verwekken. De kinderen die verwekt werden uit de verbinding tussen een god en een mens worden halfgoden genoemd en zij hadden bijzondere eigenschappen. Zij verrichten heldendaden en werden door iedereen bewonderd.

" Zeus is de Griekse oppergod, heerser over hemel en aarde. "

Het beroemdste godenhuwelijk uit de klassieke oudheid was tussen Zeus en Hera, het paar dat over het Griekse Pantheon heerste. De twaalf olympische goden waren allemaal bijna oppermachtig, daar waar de macht van een van hen ophield, begon de macht van de ander. Alleen Zeus was echt oppermachtig. In veel zaken leken de goden op de mens, zij hadden hun zwakheden, hun passies, en gevoelens. Zij werden kwaad, jaloers, afgunstig en ze hadden lief, net als de mensen.

De twaalf Olympische goden zijn: Zeus, heerser over hemel en aarde Hera, de zus en tevens vrouw van Zeus, Athena, de Griekse godin van de wijsheid, de wetenschap en de schone kunsten, Poseidon, de god van de zee, Demeter,  godin van de vruchtbaarheid, Apollo, god van het licht, Artemis, de godin van de jacht, Hermes, God van handel en reizigers, Aphrodite, godin van de liefde en schoonheid, Ares, god van de oorlog, Hephaestus god van het vuur en de smeedkunst en Hestia de godin van de huiselijkheid.

Athena
Griekse godin Athena
Ook interessant!

Europa moeder van Minos
Europa moeder van Minos
Herakles Griekse halfgod met grote kracht
Herakles Griekse halfgod met grote kracht
Pandora opener van de doos
Pandora opener van de doos
Ajax de Griekse held
Ajax de Griekse held

Mythologie